Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere juridică – 080080000 (apel gratuit)

Conferința regională „Consolidarea capacităţii sistemelor judiciare de a asigura accesul femeilor la justiţie”

Conferința regională „Consolidarea capacităţii sistemelor judiciare de a asigura accesul femeilor la justiţie”

Pe 24-25 octombrie 2016, Consiliul Europei în parteneriat cu Institutul Național al Justiției au organizat Conferința regională „Consolidarea capacităţii sistemelor judiciare de a asigura accesul femeilor la justiţie”. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai guvernelor statelor beneficiare, ai instituţiilor de formare iniţială şi continuă a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor, experţi în domeniul drepturilor omului din statele membre ale Consiliului Europei, reprezentanţi ai organizaţiilor regionale și internationale. Evenimentul face parte din activitățile desfășurate în cadrul  Proiectului „Îmbunătăţirea accesului femeilor la justiţie în cinci ţări ale Parteneriatului Estic” (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina).

Pe parcursul a două zile au avut loc șase sesiuni de dezbateri unde au fost prezentate realizările în domeniul promovării şi respectării drepturilor femeilor; semnalate barierele şi a provocările existente în asigurarea egalităţii de gen și împărtăşite bunele practici în domeniul asigurării accesului egal al femeilor la justiţie, în special, pe segmentul formării profesioniştilor din sectorul justiţiei. Agenda evenimentului a inclus și prezentarea manualului „Asigurarea accesului femeilor la justiţie”, destinat judecătorilor şi procurorilor.

În cadrul sesiunii„Asigurarea accesului femeilor la justiţie”,președinta Centrului de Drept al Femeilor, dna Angelina Zaporojan-Pîrgari a relatat experiența Centrului  în domeniul   asigurării a facilitării accesului la justiție a victimelor violenței în familie. Activitatea Centrului în acest sens implică monitorizarea și documentarea încălcărilor drepturilor femeilor, promovarea reformelor legislative și eliminarea barierelor în justiție, instruirea și sensibilizarea continuă a profesioniștilor, litigare startegică și advocacy și prestarea serviciilor specializate de asistență juridical primară și reprezentare în instanță. În perioada 2012-2016, aproximativ 600 victime ale violenței în familie și copiii acestora au beneficiat de suport holistic acordat de Centru care include; consiliere juridică primară, reprezentare în instanță pe cazuri civile și penale, ședințe psihologice individuale, terapie de grup, abilitare economică, ajutor social și umanitar și plasament în adăposturi. În fiecare an, juriștii Centrului reprezintă mai mult de 30 de cazuri în instanță în domeniul dreptului civil și penal (infracțiuni de violență în familie, hărțuire sexuală, desfacerea căsătoriei, tutela asupra copiilor, partajul averii, etc) și obțin circa 70 de ordine de protecție.

Dna Zaporojan-Pîrgari a relevant că ”Noi credem că un rol crucial aparține societății civile și în special organizațiilor care militează pentru drepturile femeilor. În acest sens, organizațiile civile trebuie să fie consecvente și active pentru a promova acea schimbare profundă și de durată a sistemului și a stereotipurilor de gen!”

Alte noutăți

Violența în familie – jurnaliștii au învățat cum să abordeze subiectul din perspectiva soluțiilor și a educării societății pentru a spune NU violenței.

Violența în familie – jurnaliștii au învățat cum să abordeze subiectul din perspectiva soluțiilor și a educării societății pentru a spune NU violenței.

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor invită tinerii/ele din țară să aplice la o nouă ediţie Social Hub.

Centrul de Drept al Femeilor invită tinerii/ele din țară să aplice la o nouă ediţie Social Hub.

Vezi mai mult
Concurs extins de selectare a unei companii care va oferi locație, servicii de cazare și alimentare pentru desfășurarea unei Conferințe Internaționale

Concurs extins de selectare a unei companii care va oferi locație, servicii de cazare și alimentare pentru desfășurarea unei Conferințe Internaționale

Vezi mai mult
Concurs extins pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor logistice de organizare a unei Conferințe Internaționale

Concurs extins pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor logistice de organizare a unei Conferințe Internaționale

Vezi mai mult