Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere juridică – 080080000 (apel gratuit)

Care legi îți apără drepturile?

Există mai multe legi naționale și internaționale care afirmă importanța fiecărei persoane, indiferent de gen, statut social, origine și alte deosebiri. Tu ai dreptul la o viață demnă, fără violență!

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) prevede dreptul tuturor oamenilor la o viaţă fără violenţă. Toţi oamenii se nasc liberi şi egali în demnitate şi în drepturi.

Constituţia Republicii Moldova prevede că toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a organelor de stat. Statul garantează fiecăruia din noi dreptul la viaţă, inviolabilitate fizică şi psihică. De asemenea, Constituţia prevede că statul are obligaţia să respecte şi să protejeze viaţa personală şi familială a fiecărei persoane.

Codul Familiei prevede egalitatea soţilor în relaţiile familiale. Toate problemele vieţii familiale se soluţionează de către soţi în comun. Fiecare dintre soţi este în drept să-şi aleagă singur profesia. Relaţiile dintre soţi se bazează pe stimă şi ajutor reciproc, pe obligaţii comune de întreţinere a familiei, de îngrijire şi educaţie a copiilor.

Există și o lege specială, Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Această lege are scopul de a oferi protecție victimelor violenței în familie și explică care trebuie să fie acțiunile personelor responsabile să ajute aceste victime. Un mijloc foarte eficient la îndemîna persoanelor ce sunt agresate în mediul familial este ordonanța de protecție, prin care agresorul poate fi înlăturat prin ordinul judecătorului din locuința comună pentru o perioadă de pînă la 3 luni (vezi mai multe în Secțiunea ”Ordonanța de protecție”).

Mai mult, în țara noastră violența în familie este o infracțiune, ce se conține în Articolul 201 din Codul Penal, iar făptuitorii pot fi sancționați cu pedeapsă penală (închisoare).

Apoi mai există și alte legi, prin care poți obține divorțul, stabilirea și obligarea la plata pensiei de întreținere a copilului, pe care trebuie să o achite tatăl copilului, chiar dacă nu mai locuiește cu voi, etc.

Deci, nu ești singură în fața violenței, însă nimeni nu te poate ajuta dacă tu alegi tăcerea.

Doar tu poți face ca în baza acestor legi să obții un ajutor real.