Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere juridică – 080080000 (apel gratuit)

Ce măsuri de protecție poți obține?

Poți depune o cerere (care este scutită de taxa de stat în instanța de judecată) pentru oferirea protecției împotriva actelor de violență în familie la instanța de judecată. Judecătorul va emite în termen de 24 de ore de la primirea cererii o ordonanță de protecție, și poate aplica agresorului următoarele 10 măsuri:

  1. obligarea de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta departe de locuinţa victimei, fără a decide asupra modului de proprietate asupra bunurilor;
  2. obligarea de a sta departe de locul aflării victimei;
  3. obligarea de a nu contacta victima, copiii acesteia, alte persoane dependente de ea;
  4. interzicerea de a vizita locul de muncă şi de trai al victimei;
  5. obligarea, pînă la soluţionarea cazului, de a contribui la întreţinerea copiilor pe care îi are în comun cu victima;
  6. obligarea de a plăti cheltuielile şi daunele cauzate prin actele sale de violenţă, inclusiv cheltuielile medicale şi cele de înlocuire sau reparare a bunurilor distruse sau deteriorate;
  7. limitarea dispunerii unilaterale de bunurile comune;
  8. obligarea de a participa la un program special de tratament sau de consiliere dacă o asemenea acţiune este determinată de instanţa de judecată ca fiind necesară pentru reducerea violenţei sau dispariţia ei;
  9. stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor săi minori;
  10. interzicerea de a păstra şi purta armă.

În același timp, aceste măsuri de protecție nu te împiedică să inițiezi procedura de divorţ, partajării averii comune, decăderii din drepturile părinteşti, luării copilului fără decădere din drepturile părinteşti şi altor acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.

Aceste măsuri de protecție pot fi aplicate pe un termen de pînă la 3 luni.

O altă modalitate de a obține ajutor este să te adresezi imediat la organele de poliție, cu o plîngere, care trebuie să fie înregistrată cu un număr special și cu indicarea datei depunerii plîngerii.

În cazul că după actele de violență ai nevoie de tratament medical, sau lipsești de la serviciu din același motiv, precum şi în cazul în care agresorul ţi-a distrus bunuri, în timpul urmăririi penale sau judecării cauzei de către instanţa judecătorească, ai dreptul să începi o acţiune civilă pentru repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin actele de violenţă sănătăţii, proprietăţii şi demnităţii tale. Acţiunea civilă poate fi intentată şi separat şi după finalizarea procesului penal în cauză.