Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere juridică – 080080000 (apel gratuit)

Cum pot obține ordonanța de protecție

Cererea privind emiterea ordonanței de protecție cu aplicarea măsurilor de protecție poate fi înaintată în instanța de judecată de către:

  • Tine ca și victimă a violenței în familie sau de reprezentantul tău legal;
  • Procuror, asistentul social sau polițistul, dacă, din anumite motive, ești în imposibilitate de a depune cererea personal.

Dacă victimă a violenței în familie este un copil, cererea privind aplicarea măsurilor de protecție poate fi înaintată instanței de judecată de către:

  • Unul dintre părinți;
  • Reprezentantul legal al copilului;
  • Autoritatea tutelară.

Cererea de solicitare a ordonanței de protecție se depune la locul:

  1. domiciliului tău;
  2. de reşedinţă temporară a ta dacă ai părăsit domiciliul pentru a evita continuarea violenţei directe;
  3. de reşedinţă al agresorului;
  4. în care ai căutat asistenţă;
  5. în care s-a produs actul de violenţă.

Cererea de solicitare a ordonanței de protecție nu este supusă taxei de stat.