Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere juridică – 080080000 (apel gratuit)

Drepturile copilului

În cazurile de violență în familie, dacă ai copii – ei vor suferi cel puțin pe plan psihologic, dacă nu și fizic de abuzurile cauzate. Deci, ești responsabilă pentru a-i proteja și a le asigura o copilărie fericită, fără violență!

Copilul are o serie de drepturi și vom menționa aici doar o parte infimă din ele. Codul Familiei indică specific dreptul la protecţie contra abuzurilor, inclusiv contra pedepsei corporale din partea părinţilor sau a persoanelor care îi înlocuiesc.

Iar în cazul încălcării drepturilor şi intereselor legitime ale copilului, inclusiv prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi (a unuia dintre ei) a obligaţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire, sau în cazul abuzului de drepturile părinteşti, copilul poate să se adreseze de sine stătător autorităţii tutelare pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, iar de la vîrsta de 14 ani – instanţei judecătoreşti.

Dreptul la îngrijirea copilului

Aceasta este un domeniu complicat, iar pentru o soluționare cît mai reușită este bine să te adresezi la un avocat, care să te reprezinte în această procedură.

Judecătorul va decide cu cine va locui în continuare copilul în funcție de mai mulți factori:

  • Condițiile emoționale, condițiile de trai și materiale
  • Gradul de daună psihologică pentru copil, cauzată de abuzator etc.
  • Istoricul actelor de violență
  • Siguranța copilului și interesul suprem al copilului.