Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere juridică – 080080000 (apel gratuit)

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru recrutarea de avocați

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru recrutarea de avocați

1. Titlul poziţiei: avocat pentru acordarea asistenței juridice calificate pe cauze civile, penale și contravenționale pentru beneficiarele CDF.
2. Contract: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) din Moldova este o organizație non-guvernamentală, creată în 2009, în scopul promovării drepturilor omului prin asigurarea faptului că în procesul de elaborare și implementare a legislației se aplică perspectiva de gen. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova.

3. Descrierea poziţiei: Avocatul se va subordona Coordonatorului Juridic al CDF. Avocatul va avea următoarele atribuții:

– Reprezentarea în instanțele de judecată a beneficiarelor CDF, victime a violenței în familie;
– Acordarea consilierii juridice pentru victimelor violenței în familie corect și la timp;
– Reprezentarea victimelor CDF în instanțele de judecată și în raport cu autoritățile publice;
– Întocmirea cererilor către instanța de judecată în interesele beneficiarelor CDF;
– Participarea în cadrul proceselor de judecată pentru reprezentarea intereselor beneficiarelor;
– Raportarea lunară Coordonatorului Juridic privind asistență juridică, a informației privind etapele de desfășurare a cazului;
– Întocmirea și prezentarea raportului de acordare a asistenței juridice cu identificarea acțiunilor întreprinse Coordonatorului Juridic și Managerului Financiar;
– Aplicarea în exercitarea profesiei sale a mijloacelor şi metodelor prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarelor;
– Ținerea dosarele de asistenţă juridică în modul stabilit de statutul profesiei de avocat;
– Dispunerea de spaţiu necesar pentru acordarea asistenţei juridice;
– Respectarea Codului deontologic al avocatului şi prevederile statutului profesiei de avocat.

Avocatul va purta responsabilitate pentru:
• executarea la timp, în termenele stabilite,calitativ și deplin a atribuţiilor sale evitând activităţile ce ar putea să compromită sau care par să compromită activitatea sa sau profesionalismul;
• manifestarea unei atitudini responsabile şi corecte, precum şi a altor atitudini enumerate mai sus, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
• veridicitatea, plenitudinea şi integritatea informațiilor şi a rapoartelor prezentate;
• pagubele provocate CDF, inclusiv imaginii acesteia, prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora;
• respectarea politicilor, a standardelor de conduită etică, de securitate informațională;
• păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în procesul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
• respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă, regulilor de utilizare a proprietății CDF;
• dezvoltarea profesională continuă pentru menţinerea unui nivel adecvat de competenţă profesională;
• sesizarea în timp util a echipei privind situaţiile neordinare.

4. Profil, calificări şi deprinderi:
– Studii superioare în domeniul juridic sau drepturilor omului.
– Experienţă de lucru minim 5 ani în organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice;
– Cunoștințe în domeniul dreptului, drepturilor omului, violența în familie sau dreptul umanitar.
– Cunoaşterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.
– Cunoștințe de operare cu calculatorul (Word, Excel, Power Point);

5. Dosarul candidatului va include:
– Curriculum vitae;
– Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el este candidatul potrivit pentru acest post;
– Indicarea în scrisoare a două persoane de referință indicînd datele de contact;
– Copia licenței de avocat;
– Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu prevenii și combaterii violenței în familie, asistenței femeilor și copiilor care au suferit în urma abuzului;

6. Procedura de aplicare:
Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 27 octombrie 2016, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare avocat” sau pot fi depuse la adresa: str. Sfatul Țării 27, oficiul 4, mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita la numele de telefon: 022 23 73 06.

Alte noutăți

Violența în familie – jurnaliștii au învățat cum să abordeze subiectul din perspectiva soluțiilor și a educării societății pentru a spune NU violenței.

Violența în familie – jurnaliștii au învățat cum să abordeze subiectul din perspectiva soluțiilor și a educării societății pentru a spune NU violenței.

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor invită tinerii/ele din țară să aplice la o nouă ediţie Social Hub.

Centrul de Drept al Femeilor invită tinerii/ele din țară să aplice la o nouă ediţie Social Hub.

Vezi mai mult
Concurs extins de selectare a unei companii care va oferi locație, servicii de cazare și alimentare pentru desfășurarea unei Conferințe Internaționale

Concurs extins de selectare a unei companii care va oferi locație, servicii de cazare și alimentare pentru desfășurarea unei Conferințe Internaționale

Vezi mai mult
Concurs extins pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor logistice de organizare a unei Conferințe Internaționale

Concurs extins pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor logistice de organizare a unei Conferințe Internaționale

Vezi mai mult