Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere juridică – 080080000 (apel gratuit)

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs repetat pentru selectarea unui expert/companii de audit pentru elaborarea politicii de audit.

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs repetat pentru selectarea unui expert/companii de audit pentru elaborarea politicii de audit.

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și privată și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridică și dezvoltare instituțională.

Obiectivul consultanței:

Pentru buna guvernanță a organizației,CDF, în baza recomandărilor Ambasadei Suediei în Moldova, solicită consultanța unui expert sau companii (în continuare –Consultant) care va elabora o politică de audit modernă, bazată pe cele mai bune practici naționale și internaționale care ar raspunde planului de dezvoltare strategică, cerințelor donatorilor și partenerilor CDF.

Responsabilitățile consultantului:

Produsul final:  Politica de audit a CDFîn limba română elaborat într-o perioadă de aproximativ 20 zile lucrătoare din momentul semnării contractului și nu mai târziu de 10 iunie 2016, care va conține instrucțiunile și modelele de instrumente, utilizate cu scopul alinierii practicilor existente la legislația în vigoare și asigurării unui audit intern și extern.

Cerinţe minime obligatorii ale consultantului

Vor constitui un avantaj

Calificările consultantului

Structura ofertei:

În cazul unei persoane fizice:

În cazul unei persoane juridice:

Criteriile de evaluare:

Prezentarea ofertei:

Data limită de prezentare a ofertei: 13 mai 2016

Ofertele pot fi expediate  la adresa: Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 sau prin e-mail la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs elaborarepolitică de audit”.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 022 23 73 06.

Alte noutăți

Violența în familie – jurnaliștii au învățat cum să abordeze subiectul din perspectiva soluțiilor și a educării societății pentru a spune NU violenței.

Violența în familie – jurnaliștii au învățat cum să abordeze subiectul din perspectiva soluțiilor și a educării societății pentru a spune NU violenței.

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor invită tinerii/ele din țară să aplice la o nouă ediţie Social Hub.

Centrul de Drept al Femeilor invită tinerii/ele din țară să aplice la o nouă ediţie Social Hub.

Vezi mai mult
Concurs extins de selectare a unei companii care va oferi locație, servicii de cazare și alimentare pentru desfășurarea unei Conferințe Internaționale

Concurs extins de selectare a unei companii care va oferi locație, servicii de cazare și alimentare pentru desfășurarea unei Conferințe Internaționale

Vezi mai mult
Concurs extins pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor logistice de organizare a unei Conferințe Internaționale

Concurs extins pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor logistice de organizare a unei Conferințe Internaționale

Vezi mai mult