Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere juridică – 080080000 (apel gratuit)

Proiecte finalizate

sponsor

Prioada de implementare:

Septembrie 2019 – Februarie 2020 (OAK Foundation)

Ianuarie 2020 – Aprilie 2021 (Swiss Philantropy Foundation)

Scopul proiectului este de a consolida capacitățile ofițerilor de patrulare de a răspunde eficient la situațiile de violență în familie. În acest sens, Centrul de Drept al Femeilor va desfășura, în parteneriat cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, instruiri pentru angajații ce lucrează în prima linie de intervenție la cazuri de violență în familie. Totodată, vor fi elaborate materiale informative destinate victimelor și potențialelor victime ale violenței ce vor fi distribuite prin intermediul Inspectoratelor de Poliție.

sponsor

Perioada de implementare: 

Iulie 2020- Decembrie 2020

Titlul proiectul: „Consolidarea capacităților poliției privind intervenția în cazurile de violența în familie”

Scopul proiectului este de a imbunătăți modul de interventie al politiei în cazurile de violență în familie.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2018 – Decembrie 2020

Titlul proiectul: „Sănătatea sexuală și reproductivă”

Scopul proiectului este de a contribui la asigurarea unei intervenții prompte în cazuri de violență în familie de către ofițerii de poliție, medici și asistenții sociali și de a asigura colectarea datelor privind violența în familie în sistemul de sănătate din Republica Moldova.

În cadrul proiectului vor fi elaborate instrucțiunile sectoriale privind intervenția asistenților sociali și a instituțiilor medico-sanitare în cazuri de violență în familie și evaluați indicatorii statistici privind violența în bază de gen și violența în familie colectați în sistemul de sănătate.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2015 – Decembrie 2019

Titlul proiectul: „Consolidarea capacităților de răspuns a reprezentanților organelor de drept la cazurile de violență în familie în Moldova”

Scopul proiectului: de a spori capacitatea sistemului judiciar de a gestiona efectiv cazurile de violență în baza de gen și de a asigura protecție maximă victimelor violenței în familie și a copiilor lor, astfel încât victimele să beneficieze de căi de atac adecvate, iar infractorii să primească condamnări corespunzătoare.

În această perioadă vor fi organizate traininguri, mese rotunde si activități de sensibilizare atât pentru specialiștii din sistemul de drept cât și pentru publicul larg, cu referire la prevenirea fenomenului de violență în familie.

sponsor

Perioada de implementare: 

Iulie 2017 – Iunie 2019

Titlul proiectul: Suport insituțional pentru realizarea activităților prevăzute în Planul Strategic al CDF

Scopul proiectului: Grație suportului oferit de Ambasada Suediei în Moldova, am avut posibilitatea, pe de o parte, să implementăm activități menite să contribuie la diminuarea violenței în familie, iar pe de altă parte, să dezvoltăm capacitățile instituționale ale Centrului de Drept al Femeilor, îmbunătățind structura organizațională a CDF; a capacităților de atragere a fondurilor de către organizație și să creștem nivelul profesional al personalului.

Totodată, au fost oferite servicii de consiliere juridică și psihologică, inclusiv activități de art-terapie și terapie prin lectură, femeilor din Penitenciarul Rusca care au fost victime ale violenței în familie.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2019 – Mai 2019

Titlul proiectului – Consolidarea capacităților Coaliției Naționale “Viață fără violență”, cu suportul Fundaţiei Est – Europene, din resursele acordate de Fundația OAK

Scopul proiectului: de a consolida capacitățile Coaliției Naționale ”Viață fără violență” prin evaluarea necesităților acesteia, intocmirea unui raport de evaluare și prezentarea recomandărilor/concluziilor pentru activitățile ulterioare.

Totodată au fost desfășurate o serie de traininguri destinate psihologilor ce activează în organizațiile membre ale Coaliției.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2016 – Decembrie 2018

Titlul proiectul: „IMAGES în Moldova etapa a II-a”

Scopul proiectului: de a consolida rețeaua prestatorilor de servciii din domeniu, pentru o mai bună coordonare a activităților, pentru a promova o agendă comună de advocacy care vizează reducerea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. În altă ordine de idei, proiectul își propune să consolideze capacitățile instituționale ale Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie” prin îmbunătățirea mecanismelor de luare a deciziilor, pentru a promova reformele la nivel legislativ și instituțional.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2016 – Decembrie 2018

Titlul proiectul: „Suport Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie” pentru a îmbunătăți protecția femeilor și copiilor victime ale violenței în familie”

Scopul proiectului: de a consolida rețeaua prestatorilor de servciii din domeniu, pentru o mai bună coordonare a activităților, pentru a promova o agendă comună de advocacy care vizează reducerea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. În altă ordine de idei, proiectul își propune să consolideze capacitățile instituționale ale Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie” prin îmbunătățirea mecanismelor de luare a deciziilor, pentru a promova reformele la nivel legislativ și instituțional.

sponsor

Grant's period: 

May 2017 – April 2018

Titlul proiectului: „Abilitarea economică a femeilor victime ale violenței în familie”

Project’s goal: although women of all demographics are susceptible to domestic violence, there are specific conditions that make women experience violence more frequently and more severely. First of all, women seeking to leave abusive partners often report economic concerns as a major barrier. Low socioeconomic status is determined by multiple causes such as, poverty, low education, lack of house, low income, or children with disabilities. Thus, the project aims to help women who have gone through the crisis to initiate or develop a business, to undertake specialization courses in order to overcome economic vulnerability.

sponsor

Perioada de implementare: 

Iulie 2016 – Septembrie 2017

Titlul proiectul: „Consolidarea capacităților naționale privind integrarea drepturilor la sănătate sexuală și reproductivă în răspunsul sistemului de sănătate la violența de gen”.

Scopul proiectului: de a facilita procesul de coordonare a elaborării Strategiei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie, asigurând o largă consultare și participare a tuturor actorilor relevanți. Totodată, a fost demarat procesul de consultare și preluare a celor mai bune practici, inclusiv din experiența regională, de dezvoltare a Procedurilor Standard de Operare pentru asistenții sociali, medici și ofițeri de poliție, ca parte a răspunsului multisectorial la cazurile de violență în bază de gen.

sponsor

Perioada de implementare: 

Februarie 2017 – Decembrie 2017

Titlul proiectului: „Îmbunătățirea accesului la justiție, asistență juridică și sprijin psihologic pentru femeile aflate în detenție”

Scopul proiectului: de a ajuta femeile aflate în detenție, care au fost victime ale violenței domestice, să cunoască și să își poată revendica drepturile garantate de lege. În același timp, au avut acces la consiliere juridică și psihologică gratuită. În cadrul proiectului, de asemenea, au fost organizate traininguri pentru angajații penitenciarului pe teme ce țin de respectarea drepturilor omului.