Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere juridică – 080080000 (apel gratuit)

PROIECTE IN CURS DE DESFASURARE

sponsor

Perioada de implementare:

Septembrie 2019 – Februarie 2020 (OAK Foundation)
Ianuarie 2020 – Aprilie 2021 (Swiss Philantropy Foundation)

Scopul activităților susținute de OAK Foundation este de a asigura ca femeile și copiii acestora, care sunt victime sau potențiale victime ale violenței în familie, sunt mai bine protejați de un sistem eficient de monitorizare, prevenire și combatere a violenței în familie.

sponsor sponsor

Perioada de implementare:

Aprilie 2020 – Decembrie 2022

Intervențiile CDF vor fi multiaspectuale și se vor axa pe:
– valorificarea expertizei și a bunelor practici internaționale în domeniul medicinii legale în partea ce ține de interacțiunea sistemului de medicină legală cu victimele;
– documentarea cazurilor de violență în familie;
– elaborarea procedurilor interne de intervenție a medicilor legiști în cazurile de violență în familie
– inițierea procedurii de revizuire a Regulamentului privind aprecierea medico-legală a gravității vătămărilor corporale.
O altă componentă a intervenției CDF ține de identificarea, validarea și compararea practicilor de intervenție coordonată a actorilor din sectorul justiției în cazurile de violență în familie. Vor fi analizate, prin prisma mai multor indicatori, aspecte legate de cooperarea între actorii din sectorul justiției în raioanele Comrat, Cimișlia, Criuleni și Soroca. În baza analizei vor fi formulate o serie de recomandări menite să asigure o coordonare mai eficientă a intervenției în conformitate cu standardele internaționale în domeniu.
Totodată, va fi propus și promovat un model practic de răspuns coordonat a sectorului justiției la cazurile de violență în familie și vor fi consolidate capacitățile profesioniștilor din cele patru raioane în aplicarea modelului propus.

sponsor

Perioada de implementare:

Octombrie 2020 – Iunie 2022

Titlul proiectul: „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”

Scopul proiectului:  Implicarea CDF se va axa pe îmbunătățirea accesului la justiție pentru victimele violenței în familie. Activitățile realizate de CDF vor contribui la realizarea a două obiective cheie:

Intervențiile CDF vor fi multiaspectuale și se vor axa pe:

– valorificarea expertizei și a bunelor practici internaționale în domeniul medicinii legale în partea ce ține de interacțiunea sistemului de medicină legală cu victimele;

– documentarea cazurilor de violență în familie;

– elaborarea procedurilor interne de intervenție a medicilor legiști în cazurile de violență în familie;

– inițierea  procedurii de revizuire a Regulamentului privind aprecierea medico-legală a gravității vătămărilor corporale.

O altă componentă a intervenției CDF ține de identificarea, validarea și compararea practicilor de intervenție coordonată a actorilor din sectorul justiției în cazurile de violență în familie. Vor fi analizate, prin prisma mai multor indicatori, aspecte legate de cooperarea între actorii din sectorul justiției în raioanele Comrat, Cimișlia, Criuleni și Soroca. În baza analizei vor fi formulate o serie de recomandări menite să asigure o coordonare mai eficientă a intervenției în conformitate cu standardele internaționale în domeniu.

Totodată, va fi propus și promovat un model practic de răspuns coordonat a sectorului justiției la cazurile de violență în familie și vor fi consolidate capacitățile profesioniștilor din cele patru raioane în aplicarea modelului propus.

sponsor

Perioada de implementare:

Iulie 2020 – Iunie 2021

Titlul proiectul: „Consolidarea răspunsului de aplicare a legii în domeniul violenţei în familie în Moldova”

Scopul proiectului este de a consolida capacitățile ofițerilor de patrulare de a răspunde eficient la situațiile de violență în familie. În acest sens, Centrul de Drept al Femeilor va desfășura, în parteneriat cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, instruiri pentru angajații ce lucrează în prima linie de intervenție la cazuri de violență în familie. Totodată, vor fi elaborate materiale informative destinate victimelor și potențialelor victime ale violenței ce vor fi distribuite prin intermediul Inspectoratelor de Poliție. 

sponsor

Perioada de implementare:

Ianuarie 2021 – Iunie 2021

Titlul proiectul: „Familie protejată de violență”

Scopul proiectului: Centrul de Drept al Femeilor va oferi un grant de consolidare a capacităților specialiștilor din cadrul ONG-ului ”Женские инициативы”, ce-și desfășoară activitatea în stânga Nistrului. Reprezentanții organizației care oferă suport victimelor violenței în familie (jurist, asistent social, coordonatorul serviciului specializat) vor întreprinde un stagiu de documentare la Centrul de Drept al Femeilor pentru a intelege modelul de organizare și funcționare a activității serviciului specializat pentru asistența victimelor violenței în familie al CDF si pentru a fi ghidate in procesul de elaborare a unui regulament de activitate propriu.

La următoarea etapă, ONG-ului ”Женские инициативы”, va desfășura o serie de activități în raionul Grigoriopol care vor contribui la îmbunătățirea calității serviciilor destinate victimelor violenței în bază de gen și a violenței în familie.

sponsor

Perioada de implementare:

Mai 2020 – Septembrie 2021

Titlul proiectul: „Consolidarea capacității reprezentanților sectorului justiției și aplicării legii în aplicarea eficientă a legislației privind violența în familie”

Scopul proiectului este de a consolida capacitatea de răspuns a reprezentanților sectorului justiei și aplicare a legii la cazurile de violență în familie. Instruirile se vor desfășura în baza unei curricule sensibile la gen, elaborate la fel în cadrul acestui proiect, și care urmează să fie instituționalizată în cadrul Centrului integrat de pregătire pentru aplicare a legii al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

sponsor

Perioada de implementare:

Iunie 2018 – Mai 2021

Titlul proiectul: „Eliminarea violenței împotriva femeilor”

Scopul proiectului este de a apropia Republica Moldova de standardele prevăzute în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) prin analiza compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul și asigurarea unui răspuns coordonat la cazurile de violență în familie.