Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere juridică – 080080000 (apel gratuit)

Proiecte Institutionale

sponsor sponsor

Prioada de implementare:

Septembrie 2019 – Februarie 2020 (OAK Foundation)

Ianuarie 2020 – Aprilie  2021 (Swiss Philantropy Foundation)

Scopul activităților susținute de OAK Foundation este de a asigura ca femeile și copiii acestora, care sunt victime sau potențiale victime ale violenței în familie, sunt mai bine protejați de un sistem eficient de monitorizare, prevenire și combatere a violenței în familie.

sponsor

Prioada de implementare:

Aprilie 2020 – Decembrie 2022

Fondurile din cadrul acestui grant instituțional vor contribui la realizarea activităților de bază incluse în Strategia de dezvoltare organizațională a CDF pentru anii 2019 -2024.